Produktkatalog elektro

Samarbeid på tvers
Godt Bad leverer og koordinerer komplette elektrotjenester til egne baderomsprosjekter og andre små og store prosjekter gjennom samarbeidspartner.

Obs! Kontakt en registrert elektroinstallatør om du opplever noen av disse faresignalene:

  • Kjenn på sikringene om de er varme.
  • Brunsvidde lokk på stikkontakter og støpsler er tegn på at noe er galt: Brannfare.
  • Utstrakt bruk av skjøteledninger kan være en brannfelle.
  • Får du elektrisk støt kan det være feil på el-anlegget som kan medføre livsfare.
  • Installasjon av varmekabel eller folie skal kun foretas av godkjent el-installatør.