Produktkatalog rør

Opplev faste priser på:

  • Bytte varmtvannsbereder
  • Bytte stoppekran
  • Bytte utekran
  • Bytte kjøkkenkran
  • Bytte servantkran
  • Bytte utslagsvask og kran
  • Bytte oppvaskmaskin
  • Bytte dusjbatteri
  • Bytte WC
Obs! Kontakt Godt Bad om du ser tegn på vannlekkasje eller om du er usikker på vannrørene i din bolig har behov for oppgradering.

Det er fare for vannskader i eldre boliger. Gamle rør gir større risiko for vannskader, og det er viktig at boligeiere tar ansvar for kontroll og utbedring av egne rør. Er du føre var og får sjekket rørene før lekkasjen oppstår, kan man forhindre store og ikke minst kostbare skader på boligen.